}

SIMDAX

En kalsiumsensitiserer med inotrop og vasodilaterende egenskaper.

Preparatomtale | Felleskatalogtekst | Sikkerhetsinformasjon

Hjertesvikt er en alvorlig tilstand med høy mortalitet og svekket livskvalitet.1 Den utvikles ofte langsomt og prevalensen øker med stigende alder. Typiske symptomer er bl.a. dyspné og trøtthet. De vanligste bakenforliggende årsakene til hjertesvikt er hypertoni og iskemisk hjertesykdom.2

SIMDAX (levosimendan) er en kalsiumsensitiserer som gis intravenøst i 24 timer ved akutt dekompensert alvorlig kronisk hjertesvikt i situasjoner hvor konvensjonell terapi ikke er tilstrekkelig og ved tilfeller hvor inotropisk støtte er hensiktsmessig.3

SIMDAX øker hjertets kontraksjonskraft og har en vasodilaterende effekt i vener, arterier og koronarkar. Dette fører til økt hjerteminuttvolum og avlastning for hjertet.3

Simdax-behandling gir:

  • Symptomforbedring
  • Forbedret hemodynamikk
  • Vedvarende effekt i opptil 9 dager

Medisinsk service og webinarer

 


Referanser

1. Norsk hjertesviktregister. Årsrapport 2020. Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Kjøl Slind E , et al. 15.06.2021

2. Hjertesvikt - Felleskatalogen

3. Simdax SPC 10.12.2021


Preparatomtale
Felleskatalogtekst


 

Sikkerhetsinformasjon SIMDAX®
(preparatomtale, 10.12.2021, pkt. 4.4, 4.6 og 4.8):

Hypotensjon er en svært vanlig bivirkning.
Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før infusjon av levosimendan. Hvis uttalte endringer i blodtrykk eller hjerterytme er observert bør infusjons­hastigheten bli redusert eller infusjonen avbrytes.
Forsiktighet utvises hos pasienter med lav baseline systolisk eller diastolisk blodtrykk eller hos de med risiko for hypotensjonsepisode. Leger skal skreddersy dosen og behandlingens varighet basert på pasientens tilstand og respons.
Kvinner som får levosimendan bør ikke amme. Det er ingen erfaring i bruk av levosimendan hos gravide kvinner.


Sist oppdatert 15.02.2023

Kontakt oss

Bestill materiell