SIMDAX

En kalsiumsensitiserer med inotrop og vasodilaterende virkningsmekanisme.

Preparatomtale | Felleskatalogtekst | Sikkerhetsinformasjon

 

Hjertesvikt er en alvorlig tilstand med høy mortalitet og forverret livskvalitet. Den utvikles ofte langsomt og rammer først og fremst eldre. Typiske symptomer er bl.a. dyspné og trøtthet. De vanligste bakenforliggende årsakene til hjertesvikt er hypertoni og iskemisk hjertesykdom.

SIMDAX (levosimendan) er en kalsiumsensitiserer som gis intravenøst i 24 timer ved akutt dekompensert alvorlig kronisk hjertesvikt i situasjoner hvor konvensjonell terapi ikke er tilstrekkelig og ved tilfeller hvor inotropisk støtte er hensiktsmessig.1

Medisinsk service og undervisninger

 


Referanser

1.SPC, pkt 4.1 og 4.2


Preparatomtale
Felleskatalogtekst


Sikkerhetsinformasjon SIMDAX®
(preparatomtale, 07.11.2016, pkt. 4.4 og 4.8):

Hypotensjon er en svært vanlige bivirkning.
Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før infusjon av levosimendan. Hvis uttalte endringer i blodtrykk eller hjerterytme er observert bør infusjonshastigheten bli redusert eller infusjonen avbrytes.Forsiktighet utvises hos pasienter med lav baseline systolisk eller diastolisk blodtrykk eller hos de med risiko for hypotensjonsepisode. Leger skal skreddersy dosen og behandlingens varighet basert på pasientens tilstand og respons.

 

Kontakt oss

Bestill materiell