}

Ønsker du en kort oppdatering eller har du spørsmål om Simdax?

Vi tilbyr skreddersydde løsninger med digitale møter for deg og din klinikk.

Ønsker du en oppdatering eller har du spørsmål om Simdax?

Kanskje har du en ny kollega (sykepleier eller lege) som ønsker informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss via epost: hjartsvikt@orionpharma.com

 

Du kan også kontakte produktsjef Ingela Liberg direkte på;

Epost: ingela.liberg(at)orionpharma.com

Telefon +46 70 623 64 44

 


Preparatomtale
Felleskatalogtekst

Sikkerhetsinformasjon SIMDAX®
(preparatomtale, 10.12.2021, pkt. 4.4, 4.6 og 4.8):

Hypotensjon er en svært vanlig bivirkning.
Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før infusjon av levosimendan. Hvis uttalte endringer i blodtrykk eller hjerterytme er observert bør infusjons­hastigheten bli redusert eller infusjonen avbrytes.
Forsiktighet utvises hos pasienter med lav baseline systolisk eller diastolisk blodtrykk eller hos de med risiko for hypotensjonsepisode. Leger skal skreddersy dosen og behandlingens varighet basert på pasientens tilstand og respons.
Kvinner som får levosimendan bør ikke amme. Det er ingen erfaring i bruk av levosimendan hos gravide kvinner.


Sist oppdatert 03.01.2024

Kontakt oss

Bestill materiell