Ønsker du en kort oppdatering om Simdax?

Vi tilbyr nå digital produktinformasjon og diskusjon.

Vil du få en kort oppdatering om Simdax eller har du spesifikke spørsmål relatert til bruk?
Kanskje har du en ny kollega (sykepleier eller lege) som ønsker informasjon?

Velkommen til å delta på noen av våre oppsatte tidspunkter for oppdatering og spørsmål.

Er du interessert i å delta, men de oppsatte tidspunkter ikke passer?
Kontakt produktsjef Ingela Liberg på: ingela.liberg(at)orionpharma.com.

Ingen forhåndspåmelding er nødvendig og det er samme lenke til alle møtetidspunktene.

Delta på møtet her


Tilgjengelige tider:

Mandag 17. april
kl. 12.30–13.00
kl. 14.00–14.30


Onsdag 3. mai
kl. 12.30–13.00
kl. 14.00–14.30


Mandag 15. mai
kl. 12.30–13.00
kl. 14.00–14.30


Tirsdag 30. mai
kl. 12.30–13.00
kl. 14.00–14.30


Torsdag 15. juni
kl. 12.30–13.00
kl. 14.00–14.30

Delta på møtet her


Preparatomtale
Felleskatalogtekst

Sikkerhetsinformasjon SIMDAX®
(preparatomtale, 10.12.2021, pkt. 4.4, 4.6 og 4.8):

Hypotensjon er en svært vanlig bivirkning.
Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før infusjon av levosimendan. Hvis uttalte endringer i blodtrykk eller hjerterytme er observert bør infusjons­hastigheten bli redusert eller infusjonen avbrytes.
Forsiktighet utvises hos pasienter med lav baseline systolisk eller diastolisk blodtrykk eller hos de med risiko for hypotensjonsepisode. Leger skal skreddersy dosen og behandlingens varighet basert på pasientens tilstand og respons.
Kvinner som får levosimendan bør ikke amme. Det er ingen erfaring i bruk av levosimendan hos gravide kvinner.


Sist oppdatert 17.03.2023

Kontakt oss

Bestill materiell