}

Melatonin Orion Pharma 3 mg og 5 mg | Jetlag

Reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av jetlag. Til voksne over 18 år.

 

Se FK tekst og lenk til felleskatalogen.no

Kjøp Melatonin Orion Pharma her:

Apotek 1

Apotera

Apotek For Deg

Boots

Farmasiet

Vitusapotek

Melatonin Orion Pharma er et reseptfritt legemiddel som brukes til korttidsbehandling av jetlag hos voksne over 18 år. Jetlag er søvnvansker som oppstår etter tidsforskjell når man reiser over flere tidssoner.

Melatonin Orion Pharma inneholder virkestoffet melatonin som tilhører en gruppe naturlige hormoner som produseres i kroppen. Melatonin hjelper til med å regulere kroppens døgnrytme.

Anbefalt dose er en tablett på 3 mg ved leggetid (lokal tid) der du befinner deg i inntil 4 dager. Hvis effekten ikke er tilstrekkelig, kan du i stedet ta 5 mg. En 5 mg tablett skal ikke tas i tillegg til en 3 mg tablett. Tabletten skal ikke tas før kl. 20.00 eller etter kl. 04.00. Maksimum daglig dose er 5 mg. Behandlingen bør pågå i maksimalt 4 dager etter ankomst.

Tabletten kan knuses før inntak og blandes med kaldt vann.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

Snakk med din lege eller apotekpersonell dersom du behøver mer informasjon og les alltid pakningsvedlegget nøye før du tar Melatonin Orion Pharma 3 mg og 5 mg.

Husk på:

  • Bør ikke brukes hvis man er gravid eller ammer.

  • Fertile kvinner må bruke prevensjon under behandlingen.

  • Tidspunkt for inntak av melatonin er viktig. Dosen skal tas ved leggetid der du befinner deg. Tabletten skal ikke tas før kl. 20.00 eller etter kl. 04.00.

  • Melatonin Orion Pharma kan gi døsighet og nedsette årvåkenheten i flere timer etter inntak. Det skal derfor ikke tas før kjøring og bruk av maskiner.

  • Det anbefales at mat ikke inntas 2 timer før eller 2 timer etter inntak av Melatonin Orion Pharma tabletter.

  • Du skal ikke drikke alkohol før, samtidig med eller etter at du tar Melatonin Orion Pharma, siden alkohol kan redusere effekten til melatonin.

  • Oppbevar blisterbrettene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

  • Oppbevares utilgjengelig for barn.

Kilde: www.felleskatalogen.no

 

Melatonin Orion Pharma (melatonin), tabletter. Reseptfritt legemiddel til voksne over 18 år. Til korttidsbehandling av jetlag. Beregnet for kortvarig bruk og egnet ved reiser over 5 tidssoner eller mer. Kontakt lege hvis du har søvnproblemer som ikke er forårsaket av jetlag.

Dosering: Anbefalt dose er 3 mg ved leggetid (lokal tid) der du befinner deg, i inntil 4 dager. Hvis effekten ikke er tilstrekkelig, kan du i stedet ta 5 mg. Maksimum døgndose er 5 mg.

Forsiktighetsregler: Snakk med lege eller apotek dersom du har diabetes, en lever- eller nyresykdom, en autoimmun sykdom, har epilepsi, er eldre eller bruker andre legemidler. Røyking kan redusere effekten av melatonin. Bør ikke brukes under graviditet eller amming. Fertile kvinner bør bruke prevensjon.  Kontakt lege eller apotek hvis du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 dager.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. www.felleskatalogen.no
Orion Pharma AS, Nydalen, medinfo@orionpharma.com

 


Sist oppdatert 01.09.2023

Kontakt oss

Bestill materiell