Transparens

EFPIA Disclosure Code er et europeisk bransjeinitiativ som skal føre til mest mulig åpenhet om forholdet mellom næringsliv, helsepersonell og helseorganisasjoner. Dette samarbeidet er svært viktig både for å utvikle nye legemidler og for best mulig pasientbehandling med eksisterende legemidler.

Tiltak for åpenhet om relasjoner mellom legemiddelindustrien og helsepersonell vil bidra til å gi økt tillit til alle parter. Reglene om åpenhet har som mål å styrke det nødvendige og helt legitime forholdet mellom legemiddelfirmaer og helsepersonell.

EFPIA Disclosure Code er et felles utgangspunkt for å kartlegge transaksjoner i hele Europa. Du kan finne mer detaljert informasjon om dette arbeidet her.

Du kan også lese mer om den norske implementeringen av EFPIA Disclosure Code her.

Hva er inkludert i rapporteringen?

Finansielle overføringer til helsepersonell (HCP) samt helsevesen (HCO) knyttet til aktivitetene til legemiddelbedrifter i forbindelse med reseptbelagte legemidler til mennesker.

Metodebeskrivelsen oppsummerer metodene som er brukt under denne åpne rapporteringen, dvs. den er en komplettering av rapportmalen, med mer spesifikk informasjon om fremgangsmåte.

Kontakt Elling Berg, Country Manager Denmark and Norway, på elling.berg(at)orionpharma.com eller +4798246910 dersom du har noen spørsmål.

 


Sist oppdatert 05.06.2024