}

Remsima

Et biotilsvarende legemiddel basert på et monoklonalt antistoff

Preparatomtale | FelleskatalogtekstSikkkerhetsinformasjon

Remsima® er et immunosuppressivt legemiddel som hører til TNFα-hemmergruppen (ATC kode: L04AB02). Infliksimab er en veldokumentert TNFα-hemmer som har vært på det europeiske markedet siden 1999.1

Remsima er godkjent til behandling av voksne med:

  • Revmatoid artritt
  • Psoriasisartritt
  • Ankyloserende spondylitt
  • Psoriasis

og til behandling av voksne og barn fra 6 års alder med:

  • Crohns sykdom
  • Ulcerøs kolitt

 

 

 

 

Medisinsk service

Vi tilbyr et bredt spekter av medisinske tjenester, inkludert materiell om våre produkter og andre hjelpemidler som kan hjelpe deg og dine pasienter.

 


Referanser

1. Assessment Report Remsima. European Medicines Agency (EMA), 27 juni 2013.


Preparatomtale
Felleskatalogtekst


 

Viktig sikkkerhetsinformasjon

Remsima skal ikke gis til personer med kjent hypersensitivitet overfor virkestoffet, murine proteiner eller noen av hjelpestoffene. Remsima skal heller ikke gis til personer med tuberkulose eller andre alvorlige infeksjoner, eller personer med moderat til alvorlig hjertesvikt (NYHA, klasse III/IV). Akutte infusjonsreaksjoner kan utvikles under eller innen få timer etter infusjon. Ved akutte infusjonsreaksjoner skal infusjonen avbrytes umiddelbart.

Svært vanlige bivirkninger: magesmerter, kvalme, virusinfeksjon, infeksjon i øvre luftveier, sinusitt, hodepine, infusjonsrelatert reaksjon og smerte.

De mest alvorlige bivirkningene inkluderer hepatitt B-virusreaktivering, hjertesvikt, alvorlige infeksjoner, serum- sykdom, hematologiske reaksjoner, systemisk lupus erythematosus/lupuslignende syndrom, demyeliniserende sykdommer, hepatobiliære hendelser, lymfom, hepatosplenisk T-cellelymfom, leukemi, Merkelcellekarsinom, melanom, pediatrisk malignitet, sarkoidose/sarkoidoselignende reaksjon, intestinal eller perianal absess (ved Crohns sykdom) og alvorlige infusjonsreaksjoner.1

For fullstendig informasjon om rekonstituering og fortynning samt sikkerhet ved bruk, se preparatomtalen for Remsima på www.legemiddelverket.no.

Referanser

1. SPC godkjent av SLV/EMA: (se www.legemiddelsok.no): 22.11.2019.


Sist oppdatert 22.04.2021

Kontakt oss

Bestill materiell