}

Ryaltris™

RyaltrisTM er indisert til voksne og barn over 12 år til behandling av moderate til alvorlige nesesymptomer i forbindelse med allergisk rhinitt.1

RyaltrisTM er en reseptbelagt nesespray og kombinasjonsmedisin for behandling av symptomer assosiert med allergisk rhinitt.1

Ryaltris™ inneholder kombinasjonen mometasonfuroat og olopatadin.2 Mometasonfuroat er et glukokortikosteroid med lokale antiinflammatoriske egenskaper.2 Mometasonfuroat har en betydelig hemmende effekt på frigjøring av leukotriener fra leukocytter hos allergiske pasienter.2 Olopatadin er et potent selektivt antiallergen og antihistamin.2 Olopatadin er en histaminantagonist (histamin er den primære mediatoren for allergiske reaksjoner hos mennesker) og har sin effekt gjennom flere distinkte virkningsmekanismer.2

Ryaltris™ nesespray har vist seg å gi:3

  • signifikant forbedring av rennende nese, tett nese, nysning og kløe i nesen*
  • rask effekt innen 15 minutter**

Anbefalt dose

To sprayer i hvert nesebor to ganger daglig (morgen og kveld).4

Allergisk rhinitt og dens innvirkning på astma (ARIA)5

Allergisk rhinitt er ofte assosiert med astma, som er til stede hos 15 til 38 prosent av pasientene med allergisk rhinitt.5 Prevalensen av diagnostisert allergisk rhinitt hos voksne i Europa er 17 til 28,5 prosent.5

Allergisk rhinitt er en risikofaktor for astma og ukontrollert moderat til alvorlig allergisk rhinitt påvirker astmakontrollen.5


Bestill materiell her

Se vårt sortiment innenfor astma og KOLS.


* vs placebo over 14 dager hos pasienter med sesongmessig allergisk rhinitt. Graden av hvert symptom ble vurdert basert på summen av de fire individuelle nesesymptomenes alvorlighetsgrad. Vurdering ble gjort på 12-timers morgen- og kveldsreflekterende (rTNSS) eller øyeblikkelig (iTNSS) total nasale symptomscore.3

** Innsettende effekt ble definert som det første tidspunktet etter dosering da signifikante forskjeller kunne observeres mellom den aktive behandlingen og placebo og så lenge den signifikante forskjellen i iTNSS-verdier vedvarte.3


Preparatomtale
Felleskatalogtekst

Les hele preparatomtalen før du forskriver.


Sikkerhetsinformasjon Ryaltris
(preparatomtale, 06.10.2023, pkt. 4.3 og 4.8):

Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10) er dysgeusi, epistakse og ubehag i nesen. Kontraindikasjon: Ryaltris™ skal ikke brukes ved ubehandlet, lokal infeksjon i neseslimhinnen, som herpes simplex eller hos pasienter ved nylig gjennomgått nesekirurgi eller traumer før skaden er tilhelet.

Referanser

1. Ryaltris™ preparatomtale, 06.10.2023, pkt. 4.1

2. Ryaltris™ preparatomtale, 06.10.2023, pkt. 5.1

3. Hampel FC, Pedinoff AJ, Jacobs RL, et al. Olopatadine-mometasone combination nasal spray: Evaluation of efficacy and safety in patients with seasonal allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc. 2019;40:261–272.

4. 2. Ryaltris™ preparatomtale, 06.10.2023, pkt. 4.2

5. Brozek JL, Bousquet J, Agache I, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines—2016 revision. J Allergy Clin Immunol 2017;140(4):950-958.

 

RYAL-98/20230324   NO-RYA-04-2023-02-website HCP


Sist oppdatert 30.05.2024

Kontakt oss

Bestill materiell