}

Mer informasjon om Ryaltris™

RyaltrisTM er indisert til voksne og barn over 12 år til behandling av moderate til alvorlige nesesymptomer i forbindelse med allergisk rhinitt.1

Nesespray for allergisk rhinitt1

Ryaltris™ nesespray er en kombinasjonsbehandling som inneholder mometasonfuroat (25 µg) og olopatadin (600 µg).1 Ryaltris™ er tilgjengelig på resept.

Interessemelding/bestill besøk

Registrer deg for å motta informasjon om fremtidige webinarer, undervisninger og andre saker av interesse. Informasjonen er rettet mot helsepersonell med interesse for allergi og astma/KOLS.

Du kan også bestille et besøk for å få mer informasjon om Ryaltris™ som et behandlingsalternativ. Fyll ut skjemaet så kommer vi tilbake til deg. Du kan også kontakte en av våre Ryaltris™-representanter direkte, kontaktinformasjon finner du her.

(Avregistreringslink finnes i alle e-postutsendelser).

 

Hvordan Orion Pharma bruker din informasjon

For å kunne tilpasse vår kommunikasjon slik at den samsvarer med dine interesser og behov, kan vi samle inn informasjon fra deg via skjemaer eller basert på hvordan du bruker nettsidene våre (hvis du har godkjent bruken av informasjonskapsler). Vi kommer kun til å sende informasjon som vi tror kan være av interesse for deg basert på din yrkesrolle og arbeidsplass, dette kan inkludere markedsføringsmateriell. Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her.

Kontaktinformasjon Ryaltris representant

Andre Bach: andre.bach@orionpharma.com

Roger Vassnes: roger.vassnes@orionpharma.com


Preparatomtale
Felleskatalogtekst

Les hele preparatomtalen før du forskriver.


Sikkerhetsinformasjon Ryaltris
(preparatomtale, 06.10.2023, pkt. 4.3 og 4.8):

Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10), er dysgeusi, epistakse og ubehag i nesen. Kontraindikasjon: Ryaltris™ skal ikke brukes ved ubehandlet, lokal infeksjon i neseslimhinnen, som herpes simplex eller hos pasienter ved nylig gjennomgått nesekirurgi eller traumer før skaden er tilhelet.

Referanser

1. Ryaltris™ SPC

 

RYAL-100/20230322    NO-RYA-01-2023-v02 landing page


Sist oppdatert 30.05.2024

Kontakt oss

Bestill materiell