Mer om allergisk rhinitt

Brosjyren retter seg mot de som ønsker å vite mer om allergisk rhinitt og behandling.

Ønsker du å kunne bla i en trykt brosjyre?
Spør helsepersonell om de kan gi deg en kopi.


Sist oppdatert 08.05.2024