Hjertesvikt

Hjertesvikt er en tilstand hvor hjertet ikke lenger kan pumpe nok blod for å forsyne kroppens vitale organer med tilstrekkelig oksygen og næringsstoffer.

Hvorfor utvikler man hjertesvikt?

Hjertesvikt svekker hjertemuskelen og kan oppstå ved mange forskjellige typer sykdommer. De vanligste er høyt blodtrykk og tidligere hjerteinfarkt. Andre årsaker kan f.eks. være sykdom i hjertemuskelen, uregelmessig hjerterytme (for rask eller for langsom rytme), lunge- og nyresykdommer, diabetes og lidelser i skjoldbruskkjertelen, som også øker belastningen på hjertet. Anemi, infeksjon, influensa, alkohol og visse legemidler (f. eks. antiinflammatoriske legemidler) kan også forårsake eller forverre hjertesvikten. Det er derfor viktig å undersøke og behandle andre underliggende sykdommer på riktig måte.1

Hvilke symptomene har man ved hjertesvikt?

Når hjertets pumpekraft er svekket, og hjertet ikke lenger kan pumpe ut så mye blod som før, blir ulike mekanismer i kroppen aktivert. Disse fører bl.a. til økte fylningstrykk i hjertet, forstørret hjertemuskel, økt motstand i blodkarene og påvirkning av blodstrømmen. Hjertesvikt utvikles ofte gradvis - den fysiske styrken og utholdenheten forverres deretter. Kroppen tilpasser seg så lenge som mulig, men til slutt kan den ikke lenger tilpasse seg og symptomer oppstår.
Vanlige symptomer på hjertesvikt er kortpusthet ved lett anstrengelse, tretthet og væskeopphopning i kroppen, ofte rundt anklene eller i magen. Andre symptomer kan inkludere nedsatt matlyst, hoste, kortpusthet eller pustevansker og hjertebank. Mange går også opp i vekt pga. væskeretensjon (væskeopphopning) i kroppen.1

Hvor vanlig er hjertesvikt?

Hjertesvikt rammer omtrent 2 % av den voksne befolkningen, og ca. 100 000 mennesker i Norge anslås å ha hjertesvikt. Risikoen for sykdommen øker med økende alder, og om lag en av ti personer over 74 år er rammet. Spesielt blant eldre mennesker forårsaker hjertesvikt årlig et betydelig antall sykehusinnleggelser og konsultasjoner ved poliklinikker og hos fastleger. Den alvorlige tilstanden og det betydelige omfanget gir utfordringer når det gjelder utredning og behandling.2,3

Behandling

Hjertesviktbehandling har til hensikt å lette hjertets arbeid, lindre symptomer og forbedre livskvaliteten.


Sist oppdatert 26.04.2022

Kontakt oss

Bestill materiell