Hjertesvikt

Hjertesvikt er en tilstand hvor hjertet ikke lenger kan pumpe nok blod for å forsyne kroppens vitale organer med tilstrekkelig oksygen og næringsstoffer.

Hvorfor utvikler man hjertesvikt?

Hjertesvikt kan ha flere årsaker, de vanligste er høyt blodtrykk og tidligere hjerteinfarkt. Andre årsaker kan f.eks. være sykdom i hjertemuskelen, uregelmessig hjerterytme (for rask eller for langsom rytme), lunge- og nyresykdommer, diabetes og lidelser i skjoldbruskkjertel, som også øker belastningen på hjertet. Anemi, infeksjon, influensa, alkohol og visse legemidler (f. eks. antiinflammatoriske legemidler) kan også forårsake eller forverre hjertesvikten. Det er derfor viktig å undersøke og behandle andre underliggende sykdommer på riktig måte.1,2

 

 

Hvilke symptomene har man ved hjertesvikt?

Når hjertets pumpekraft er svekket, og hjertet ikke lenger kan pumpe ut så mye blod som før, blir ulike mekanismer i kroppen aktivert. Disse fører bl.a. til væskeretensjon (væskeopphopning), forstørret hjertemuskel, økt motstand i blodkarene og påvirkning av blodstrømmen. Hjertesvikt utvikles ofte gradvis - den fysiske styrken og utholdenheten forverres deretter. Kroppen tilpasser seg så lenge som mulig, men til slutt kan den ikke lenger tilpasse seg og symptomer oppstår.
Vanlige symptomer på hjertesvikt er tretthet, nedsatt energi, tung pust og hevelser i beina. Andre symptomer kan inkludere nedsatt matlyst, hoste, pustevansker, hjertebank og behov for å urinere om natten. Mange går også opp i vekt pga. væskeretensjon (væskeopphopning) i kroppen.1,2

Hvor vanlig er hjertesvikt?

Hjertesvikt rammer omtrent 2 % av den voksne befolkningen, og ca. 100 000 mennesker i Norge anslås å ha hjertesvikt. Risikoen for sykdommen øker med økende alder, og om lag en av ti personer over 70 år er rammet. Menn blir ofte sykere tidligere i livet enn kvinner. En årsak til dette er at menn ofte rammes av hjerteinfarkt tidligere. Hjertesvikt er en av de vanligste årsakene til sykehusinnleggelse i aldersgruppen over 65 år.3

Behandling

Hjertesviktbehandling har til hensikt å lette hjertets arbeid, lindre symptomer og forbedre livskvaliteten.


Sist oppdatert 12.04.2021

Kontakt oss

Bestill materiell