Arbeide hos Orion Pharma

Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass

Vi er et verdibasert selskap som alltid har mennesket i fokus, og jobber kontinuerlig med lederskap og utvikling av våre ansatte.

Vi har en tydelig kultur for å kunne gi tilbakemeldinger. Vi mener at i et selskap som oppmuntrer de ansatte til å gi tilbakemeldinger, ligger forholdene mer til rette for fremgang på individnivå, samt for å nå de forretningsmålene man har blitt enige om.


Sist oppdatert 31.03.2022

Kontakt oss

Bestill materiell