Svane- og allergimerking

Svanemerking

Danatekt hudpleieserie ønsker å bidra til et bærekraftig forbruk. Svanemerking er Nordisk ministerråds offisielle miljømerke. Svanemerkingen hjelper deg med å gjøre bevisste valg når du handler. Merkingen garanterer for at produktene oppfyller miljøkrav med hensyn til biologisk nedbrytbarhet både når det gjelder innhold og emballasje. Svanemerkede produkter oppfyller et bredt spekter av helsekrav og skal ikke inneholde noen av ingrediensene på EUs liste over hormonforstyrrende og  allergifremkallende ingredienser. I tillegg er produktene  blant de minst miljøbelastende innenfor sin produktgruppe. Det betyr begrensninger på utslipp av giftige stoffer og for innhold av uønskede stoffer i produktet. Les mer på www.ecolabel.no

Allergimerking

Allergy Certified er en internasjonal sertifiseringsorganisasjon grunnlagt i Danmark i 2015. Før et produkt kan bli godkjent til å bære allergimerket Allergy Certified gjennomgår en toksikolog hver eneste ingrediens og foretar en risikovurdering. Også på ingrediensenes ingredienser. De har adgang til seneste forskning innenfor hudallergi, parfyme, konserveringsmidler og hormonforstyrrende og allergifremkallende ingredienser. Velger du et Allergy Certified produkt, er du sikker på minst mulig risiko for allergi. Les mer på www.allergycertified.com.


Sist oppdatert 20.03.2019

Kontakt oss

Bestill materiell