Rapporter bivirkning

Du kan også rapportere mistenkte bivirkninger av legemidlene via e-postadr@orionpharma.com.

Informasjon om medisinske spørsmål og reklamasjoner finner du her.

*Obligatorisk informasjon

Skjemaet kan fylles ut på norsk.


PRODUCT


REPORTER