}

Easyhaler

Én inhalator. Flere behandlingsalternativer ved behandling av astma eller KOLS.

Preparatomtale og felleskatalogen | Sikkerhetsinformasjon

Easyhaler er en pulverinhalator som er lett å bruke1 og tilbyr flere forskjellige behandlingsalternativer ved astma eller KOLS.

Easyhaler er tilgjengelig med virkestoffer som salbutamol, beklometason, budesonid og kombinasjonen budesonid / formoterol. Easyhaler er utviklet og produsert i Finland.

 

 

Medisinsk service

Vi tilbyr et bredt spekter av medisinske tjenester, inkludert materiell om våre produkter og andre hjelpemidler som kan hjelpe deg og dine pasienter. Les mer og bestill her.

 

 

Se en instruksjonsfilm for riktig bruk av inhalatoren


Referanser

1. Chrystyn H. Closer to an “ideal inhaler” with the Easyhaler. An innovative dry powder inhaler. Clin Drug Invest 2006;26:175-183.

 


Preparatomtale:

Beclomet Easyhaler (beklometason), Bufomix Easyhaler (budesonid/formoterol), Buventol Easyhaler (salbutamol) og Giona Easyhaler (budesonid).

Felleskatalogen:

Beclomet Easyhaler (beklometason), Bufomix Easyhaler (budesonid/formoterol), Buventol Easyhaler (salbutamol) og Giona Easyhaler (budesonid).


Sikkerhetsinformasjon

Bufomix Easyhaler| Det anbefales at dosen trappes gradvis ned dersom behandlingen skal avsluttes. Behandlingen bør ikke avsluttes brått. Dersom pasienten mener behandlingen ikke er effektiv, eller bruker doser som overstiger den høyeste anbefalte dosen Bufomix Easyhaler, må lege oppsøkes. Pasienten bør rådes til å ha akuttinhalator tilgjengelig til enhver tid. Behandling med Bufomix Easyhaler skal ikke initieres under en eksaserbasjon eller ved signifikant forverring eller akutt forverring av astma.1

Buventol Easyhaler | Salbutamol bør kun brukes ved behov, og med lavest mulig dose og hyppighet. Hvis effekten varer mindre enn 3 timer kontaktes lege.2

Giona Easyhaler | Giona Easyhaler er ikke indisert til behandling av akutt dyspné eller status astmatikus. Disse tilstandene krever inhalasjon med korttidsvirkende bronkodilator. Det bør foreskrives en startdose av budesonid som er tilpasset sykdommens alvorlighetsgrad eller grad av kontroll. Dosen bør justeres inntil det oppnås kontroll og deretter titreres til laveste dose som vedlikeholder en effektiv astmakontroll Pasienter bør være oppmerksom på at Giona Easyhaler inhalasjonspulver er profylaktisk behandling og derfor må brukes regelmessig for optimal utnyttelse, selv når de er asymptomatiske, og behandlingen bør ikke avbrytes plutselig.3

Beclomet Easyhaler | Pasienter må få opplæring i riktig bruk av Easyhaler for å sikre at virkestoffet kommer frem til målområdene i lungene. De må også gjøres oppmerksomme på at Beclomet Easyhaler inhalasjonspulver må benyttes regelmessig for optimal effekt. Ved avslutning av behandling anbefales nedtrapping fremfor brå avbrytning. Beclomet Easyhaler er ikke ment til behandling av akutte astmaanfall.4

Referanser

1. SPCer Bufomix 80/4,5 mcg, 160/4,5 mcg, 320/9 mcg (21.10.2022), pkt. 4.4. 2. SPC Buventol (30.11.2020), pkt. 4.2 og 4.4. 3. SPC Giona (17.03.2022), pkt.  4.4. 4. SPC Beclomet (09.02.2021), pkt. 4.4.

 


Sist oppdatert 21.03.2024

Kontakt oss

Bestill materiell