Webinarer

Preparatomtale | Felleskatalogtekst | Sikkerhetsinformasjon

Webinarer med ledende eksperter høsten 2023

Vi fortsetter å tilby lunsjwebinarer med verdsatte forelesere fra både Norge og Sverige. Ulike aspekter innen avansert og akutt hjertesvikt tas opp, samt at man ved hjelp av pasientkasuistikker belyser ulike kliniske utfordringer.

Forelesningene sendes ukentlig kl. 12:15 - 13.00 via plattformen Microsoft TEAMS.

Du melder deg på til hele møteserien (4 forelesninger). Link til hver forelesning sendes ut via e-post hver mandag i uken med webinar, samt samme dag som webinaret holdes. Du deltar når du har mulighet. Vi benytter plattformen Microsoft TEAMS.

Webinarene er kostnadsfrie. Orion Pharma dekker kostnader til foredragsholderne.

Se programmet nedenfor


PÅMELDING

Webinarene er kostnadsfrie.

Deltageren har selv ansvar for å innhente arbeidsgivers godkjennelse til deltagelse. Orion Pharma dekker kostnader til foredragsholdere. Ved digitale møter dekkes eventuelle andre kostnader i forbindelse med møtet av arbeidsgiver/ helseforetak/ helsepersonell.

Registrere deg på høstprogrammet

 


Webinarer høsten 2023:

Alle webinarer holdes rundt lunsjtid kl 12.15 - 13.00

Torsdag 14. september
Akutt hjertesvikt og organsvikt/kardiorenalt syndrom. Hvordan skal man vurdere venøs stuvning, og hvordan vet man om pasienten er «tørr nok»?
Foreleser: Eirik Qvigstad, kardiolog, Oslo Universitetssykehus Ullevål
Moderator: Niklas Bergh, kardiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg


Torsdag 12. oktober
Avancerad hjärtsvikt – transplantation eller palliation
Foreleser: Grunde Gjesdal, kardiolog, Skånes universitetssjukhus Lund
Moderator: Kristina Larsby, kardiolog, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø


Tirsdag 7. november
Hvordan behandle kritisk syke pasienter med akutt hjertesvikt? Individuell behandling når evidensen mangler.
Foreleser: Geir Øystein Andersen, kardiolog, Oslo Universitetssykehus Ullevål
Moderator: Ida Haugen Löfman, kardiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm


Torsdag 7. desember
Akut hjärtsvikt på intensivvårdsavdelningen – inotropi/inodilator, vasopressor eller vasodilatation – när, var, hur?
Foreleser: Ulrika Ljung Faxén, anestesiolog, Karolinska Universitetssjukhuset
Moderator: Peder Myhre, kardiolog, Akershus Universitetssykehus Oslo

 


Registrer deg her

 

Informasjonsmateriell

Innenfor området hjertesvikt tilbyr vi deg bl.a. muligheten til å bestille vårt informasjonsmateriell gratis. Bestill her.


Gjennomførte webinarer

Har du nettopp oppdaget webinarene våre? Her kan du se forelesningene vi har tilbudt tidligere. Kontakt oss gjerne på hjartsvikt@orionpharma.com om det er noe du ønsker vi skal ta opp igjen.

Gjennomførte webinarer

2023

28. mars
Høyre ventrikkelsvikt - hva er viktigst i behandlingen og hvordan diagnostisere?
Einar Gude, kardiolog, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

23. mars
Hur hanterar vi hjärtsviktspatienter i samband med icke-kardiell kirurgi?
Ulrika Ljung Faxén, anestesiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

16. mars
Akuta myokarditer och inflammatoriska hjärtsjukdomar. Fokus på de allvarligare akuta fallen.
Entela Bollano, kardiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

8. mars
Övergång från akut till kronisk hjärtsvikt.
Tonje Thorvaldsen, kardiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

14. februar
Akutt hjertesvikt og kardiogent sjokk fra et anestesiologisk perspektiv. 
Hilde Norum, anestesiolog, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
Tor Damén, anestesiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

7. februar
Kardiorenalt syndrom – en utmanande patient.
Vikten av urvätskning för patienter med försämring och avancerad hjärtsvikt
Oscar Braun, kardiolog, Skånes Universitetssjukhus Lund

2. februar
Inotropic drugs and their effect on hemodynamics - when to use and to whom?
Finn Gustafsson, kardiolog, Rigshospitalet Köpenhamn

24. januar
Behandlingsalternativer og beslutninger rundt pasienter med avansert hjertesvikt - hvordan kan vi forbedre livskvaliteten?
Eva Rice, kardiolog, Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus


2022

7. december | Hvordan behandle kritisk syke pasienter med akutt hjertesvikt? Individuell behandling når evidensen mangler.
Akutt hjertesvikt er en hyppig tilstand med alvorlig prognose. God behandling krever individuell tilnærming: Evidens for valg av behandling av pasienter med akutt hjertesvikt er mangelfull. Kunnskap om etiologi og hemodynamiske problemstillinger er derfor avgjørende for å kunne stabilisere pasienten. Dagens foredrag tar utgangspunkt i pasientkasuistikker som illustrerer behovet for individualisert, tilrettelagt behandling.
Geir Øystein Andersen, overlege og kardiolog ved Oslo Universitetssykehus Ullevål

30. november | Hjertesvikt hos GUCH-pasienter med kompliserte hjertefeil
Hvordan skal man opptre når disse pasientene kommer til akutmottaket? Hvem skal man kontakte og hvor skal pasienten henvises? Gjennomgang av de vanligste avanserte hjertefeilene og eksempel med patientkasuistikker.
Ola Gjesdal, overlege og kardiolog ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 

22. november | Pasienter med avansert hjertesvikt som ikke kan transplanteres
Hvordan kan vi forbedre deres funksjon og redusere sykehusinnleggelser? Pasienter med avansert hjertesvikt som ikke kan transplanteres er en utfordring. De har ofte tette helsekontakter pga. symptomgjennombrudd, hvordan kan vi planlegge omsorgen så optimalt som mulig?
Kristina Larsby, overlege og kardiolog ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Rune Mo, overlege og kardiolog ved St. Olavs Hospital Trondheim

17. november | Övergång från akut till kronisk hjärtsvikt
Hur undviks återinläggning efter en akut hjärtsviktsepisod?   
Tonje Thorvaldsen, överläkare och kardiolog på Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

2. november | Hjertesvikt hos GUCH-pasienter med mindre kompliserte hjertefeil
Hvordan skal man tenke når pasientene har utviklet hjertesvikt? Gjennomgang av de vanligste hjertefeilene og eksempel med pasientkasuistikker.          
Ola Gjesdal, overlege og kardiolog ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

20. oktober | Högerkammarsvikt - allvarligt, svårbehandlat och bristfällig evidens
Utifrån kliniska patientfall diskutera behandlingsalternativ och bakomliggande patofysiologiska utmaningar.
Ulrika Ljung Faxén, overlege og anestesiolog ved Karolinska universitetssjukhuset Stockholm

13. oktober | Knäckisar – interaktiva falldragningar med hemodynamisk touch
Problemställningar där hemodynamisk bedömning kan hjälpa för behandlingsval.
Gabriel Arefalk, overlege og kardiolog ved Blekingesjukhuset Karlskrona og Akademiska sjukhuset Uppsala

5. oktober | Akut försämrad kronisk hjärtsvikt
Stabilisera och optimera eller gå vidare till avancerad behandling?
Niklas Bergh, overlege og kardiolog ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Grunde Gjesdal, konst. overlege og kardiolog ved Skånes universitetssjukhus Lund

29. september | Hjärtat och cancerbehandlingar
Nya riktlinjer och framtidens utmaningar.
Laila Hübbert, overlege og kardiolog ved Vrinnevisjukhuset Norrköping

6. september
Inotropes in heart failure: when and to whom?
Finn Gustafsson, Professor and Cardiologist at Rigshospitalet Copenhagen

Highlights from the ESC congress in Barcelona, focus on heart failure
Lars Lund, Professor and Cardiologist at Karolinska University Hospital Stockholm

31. mai
Highlights från Heart Failure Congress 2022 Madrid
Lars Lund kardiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

19. mai
Akut försämrad kronisk hjärtsvikt, stabilisera och optimera eller gå vidare till avancerad behandling?
Niklas Bergh kardiolog, SU/Sahlgrenska Göteborg
Grunde Gjesdal kardiolog, Skånes Universitetssjukhus Lund

12. mai
Akutt hjertesvikt og kardiogent sjokk fra et anestesiologisk perspektiv.
Hilde Norum anestesiolog, Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

4. mai
Guch og hjertsvikt
Ola Gjesdal kardiolog, Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

28. april
Pasienter med avansert hjertesvikt som ikke kan transplanteres – hvordan kan vi forbedre deres funksjon og redusere sykehusinnleggelser?
Kristina Larsby kardiolog, Universitetssjukhuset Nord-Norge Tromsø
Rune Mo kardiolog, St. Olavs Hospital Trondheim

5. april

Hemodynamik/patofysiologi
Vad är viktigt att tänka på när patienten försämras.
Gabriel Arefalk, kardiolog, Blekingesjukhuset Karlskrona og Akademiska sjukhuset Uppsala

Avancerad hjärtsvikt, när vet vi att patienterna är där?
När peroral behandling inte är tillräcklig, vem blir aktuell för avancerad behandling med LVAD och HTX?
Grunde Gjesdal, kardiolog, Skånes Universitetssjukhus Lund

31. mars
Hjärtsvikt och arytmi – vad är hönan, vad är ägget?
Emil Pantev kardiolog, Helsingborgs lasarett
Erik Ljungström kardiolog, Skånes Universitetssjukhus Lund

24. mars
Högerkammarsvikt ur ett thoraxanestesiologiskt perspektiv
Edgars Grins anestesiolog, Skånes Universitetssjukhus Lund

17. mars
Langtidsoppfølging av pasienter med LVAD som destinasjonsterapi ved lokalsykehus.
Eva Rice kardiolog, Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus

10. mars
Inflammatoriske tilstander i hjertet.
Einar Gude kardiolog, Oslo Universitetssjukhus Rikshospitalet

2. mars
Inotropic treatment, where are we today? When to consider vasoactive treatment in heart failure patients?
Finn Gustafsson kardiolog, Rigshospitalet Köpenham

24. februar
Hvordan behandle kritisk syke pasienter med akutt hjertesvikt? Individuell behandling når evidensen mangler.
Geir Øystein Andersen kardiolog, Oslo Universitetssykehus HF Ullevål

17. februar
Patientfall med avancerad hjärtsvikt – hur kan vi förbättra och öka livskvalitet, beslut och åtgärder i rättan tid
Gerhard Wikström kardiolog, Akademiska sjukhuset Uppsala
Oscar Braun kardiolog, Skånes universitetssjukhus Lund

9. februar
Invasiv hemodynamik del 2: Knäckisar – interaktiva falldragningar med hemodynamisk touch
Gabriel Arefalk kardiolog, Blekingesjukhuset Karlskrona och Akademiska sjukhuset Uppsala

3. februar
Hypertrofisk kardiomyopati, tjock muskel i olika skepnader. Från teori till praktik – patientexempel med diskussion kring behandlingsmöjligheter.
Tord Juhlin kardiolog, Skånes Universitetssjukhus Lund

26. januar
Invasiv hemodynamik del 1: Varför bemöda sig?
Mohammad Kavianipour kardiolog, Länssjukhuset Sundsvall

20. januar
Den eldre skjøre pasienten med hjertesvikt, utfordringer med hjertesviktbehandlingen.
Gaute Vollan kardiolog, Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus


2021

Uke 49 - torsdag 9. desember
Senaste nytt om COVID-19 och hjärtat
Marcus Ståhlberg, kardiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Uke 50 - onsdag 15. desember
Vilka patienter på IVA drabbas av hjärtsvikt och vad avgör val av vasoaktiv behandling?
Ulrika Ljung Faxén, anestesiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Hilde Norum, anestesiolog, Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet
Johnny Hillgren, anestesiolog, Länssjukhuset Gävle

Uke 48 - tirsdag 30. november
Kardioonkologi – hvorfor er det så viktig med oppfølging av hjertefunksjonen?
Sebastian Imre Sarvari, kardiolog, Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 47 - torsdag 25. november
Akut hjärtsvikt i samband med hjärtinfarkt – patientfallbaserat
Annica Ravn-Fischer, kardiolog, SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Uke 46 - torsdag 18. november
Pasienter med avansert hjertesvikt som ikke kan transplanteres – hvordan kan vi forbedre deres funksjon og redusere sykehusinnleggelser?
Kristina Larsby, kardiolog, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø
Rune Mo, kardiolog, St. Olavs Hospital Trondheim

Uke 45 - onsdag 10. november
Hjärtat och njuren ett intimt samarbete, vad är viktigt att tänka på hos hjärtsviktspatienter?
Kristjan Karason, kardiolog, SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Uke 44 - tirsdag 2. november
Akutt hjertesvikt – hvilke pasienter kan ha nytte av inotrop tilleggsbehandling? 
Geir Øystein Andersen, kardiolog, Oslo Universitetssykehus HF Ullevål

Uke 42 - torsdag 21. oktober
Hvilke utfordringer har hjertetransplanterte pasienter og hva bør kardiologene kjenne til?
Einar Gude, kardiolog, Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 43 - torsdag 28. oktober
Interaktivt patientfall med arytmi och hjärtsvikt
Emil Pantev, kardiolog, Helsingborgs lasarett

Uke 41 - onsdag 13. oktober
Behandling för akut och avancerad hjärtsvikt: vad kommer vara viktigt framöver?
Lars Lund, kardiolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Uke 40 - onsdag 6. oktober
Hemodynamik/patofysiologi, viktigt att tänka på när patienten försämras.
Gabriel Arefalk, överläkare, kardiolog, Blekingesjukhuset Karlskrona och Akademiska sjukhuset Uppsala

Uke 38 - tirsdag 21. september
Avansert hjertesvikt: Destinasjonsterapi
Kaspar Broch, kardiolog, Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 39 - onsdag 29. september
Hypertrofisk kardiomyopati, tjock muskel i olika skepnader
Peter Magnusson, kardiolog, Länssjukhuset, Gävle

Uke 37 - onsdag 15. september
Tilläggsbehandling för optimering av peroral medicinering och/eller för att nå fram till HTX eller LVAD hos patienter med avancerad hjärtsvikt
Niklas Bergh, kardiolog, SU/Sahlgrenska, Göteborg
Oscar Braun, kardiolog, SUS, Lund
Ida Haugen Löfman, kardiolog, Karolinska, Stockholm

Uke 36 - onsdag 8. september
Högerkammarsvikt ur ett thoraxanestesiologiskt perspektiv
Edgars Grins, anestesiolog, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Uke 20 - onsdag 19. mai
Thoraxkirurgiska patienter – hur identifiera högriskpatienter inför operation och vad gör man om patienten sviktar perioperativ?
Jan van der Linden, professor, overlege, thoraxanestesiolog, Stockholm
Erik Mörtberg, overlege, thoraxanestesiolog, Uppsala
Hilde Norum, overlege, thoraxanestesiolog, Oslo
Edgars Grins, overlege, thoraxanestesiolog, Lund

Uke 21 - Onsdag 26. mai
I situasjoner med akutt hjertesvikt, hvilke pasienter kan ha nytte av inotrop tilleggsbehandling?
Geir Øystein Andersen, overlege, kardiolog, Oslo Universitetssykehus HF Ullevål

Uke 21 - Torsdag 27. mai
Hemodynamikk
Tor Inge Tønnessen, professor, overlege, anestesiolog, Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 18 - Torsdag 6. mai
Hjertesvikt og samtidig diabetes
Gard Frodahl Tveitevåg Svingen, PhD, overlege, kardiolog | Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus

Uke 17 - Torsdag 29. april
TAVI
Gry Dahle, PhD, overlege, thoraxkirurg | Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 16 - Torsdag 22. april
Aortastenose
Dana Cramariuc, førsteamanuensis, overlege, kardiolog |Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus

Uke 14 - Torsdag 8. april
Kardio-onkologi
Sebastian Imre Sarvari, PhD, overlege, kardiolog | Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 15 - Torsdag 15. april
Hjertesvikt og COVID-19
Hilde Norum, PhD, overlege, anestesiolog | Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 12 - Torsdag 25. mars
Hva skjer med hjertet under og etter en COVID-19 infeksjon? (på svensk)
Marcus Ståhlberg, PhD, overlege, kardiolog | Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige

Uke 10 - Torsdag 11. mars
Takotsubokardiomyopati – fra klinikk til forskning (på svensk)
Christina Ekenbäck, överläkare, ST-studierektor, Hjärt-kliniken VO Hjärt- och Fysiolog/KIDS | Danderyds Sjukhus          

Uke 10 - Torsdag 11. mars
Kraftig forverring av kronisk hjertesvikt hos eldre: hva gjør vi når behandlingsresponsen uteblir? (på engelsk)
Michael Fu, professor, kardiolog, Kardiologsektionen Medicinkliniken/Avd för klinisk och molekylär medicin | SU/Östra, Göteborg

Uke 11 - Torsdag 18. mars
Væskebehandling
Tor Inge Tønnessen, professor, overlege, anestesiolog | Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 7 - Torsdag 18. februar - ”Simdax Best Practice”
I situasjoner med akutt hjertesvikt, hvilke pasienter kan ha nytte av inotrop tilleggsbehandling?
Geir Øystein Andersen, overlege, kardiolog | Oslo Universitetssykehus HF Ullevål

Uke 8 - Onsdag 24. februar.
Den hjertetransplanterte pasienten, kliniske utfordringer (på svensk)
Kardiolog Ida Haugen Löfman, Hjärt­transplantationsmottagningen, Tema Hjärta Kärl Neuro | Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Uke 5 - Torsdag 4. februar
Preoperativ risikovurdering av pasienter ved ikke-kardial kirurgi.
Elin Kismul Aakre, overlege, anestesiolog | Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus

Uke 6 - Fredag 12. februar - ”Simdax Best Practice”
Preoperativ optimalisering av pasienter med avansert og akutt hjertesvikt.
Hilde Norum, overlege, anestesiolog | Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 4 - Fredag 29. januar - ”Simdax Best Practice”
Pasienter med avansert hjertesvikt som ikke kan transplanteres – hvordan kan vi forbedre deres funksjon og redusere sykehusinnleggelser?
Kristina Larsby, overlege, kardiolog | Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø
Rune Mo, overlege, kardiolog | St. Olavs Hospital

Uke 3 - Onsdag 20. januar
Avansert behandling av hjertesvikt – hjertetransplantasjon og destinasjonsterapi.
Kaspar Broch, overlege, kardiolog | Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 2 - Tirsdag 12. januar
Hvordan jobber vi med ECPR i Gøteborg? Hva er resultatene i verden? (på svensk)
Anders Byttner, thoraxanestesiolog | Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gøteborg


2020

Uke 36 - Onsdag 2. september
Avansert hjertesvikt, behandlingsalternativer og palliasjon.
Grunde Gjesdal, kardiolog | Skånes Universitetssjukhus Lund, Sverige

Uke 37 - Torsdag 10. september
Interaktiv pasientkasuistikk vedrørende avansert hjertesvikt.
Kristina Larsby, kardiolog | Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø

Uke 38 - Tirsdag 15. september
Høyre ventrikkelsvikt.
Einar Gude, kardiolog | Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 39 - Tirsdag 22. September
Interaktiv pasientkasuistikk vedrørende høyre ventrikkelsvikt.
Hilde Norum, anestesiolog | Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 42 - Torsdag 15. oktober
Akutt hjertesvikt og kardiogent sjokk.
Geir Øystein Andersen, kardiolog | Oslo Universitetssykehus HF Ullevål

Uke 44 - Tirsdag 27. oktober
Pulmonell hypertensjon.
Arne K. Andreassen, kardiolog | Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 45 - Tirsdag 3. november
Det kardiorenale syndromet: Når hjertesvikpasienten også utvikler nyresvikt (på svensk).
Kristjan Karason, kardiolog | Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gøteborg, Sverige

Uke 46 – Torsdag 12. november
Takykardi utløst hjertesvikt. Interaktiv pasientkasuistikk (på svensk).
Emil Pantev, kardiolog | Helsingborgs lasarett

Uke 47  - Torsdag 19. november
Skandinavisk Orion Forum

Uke 48 - Torsdag 26. november
Inotropes in chronic heart failure (på engelsk).
Finn Gustafsson, kardiolog | Rigshospitalet København, Danmark

Uke 49 – Torsdag 3. desember
Ablasjon av atrieflimmer og ventrikulær arytmi, for hvilke hjertesviktpasienter er dette aktuelt? (på svensk).
Carina Lundqvist Blomström, kardiolog | Akademiska sjukhuset Uppsala

 


Sikkerhetsinformasjon SIMDAX®
(preparatomtale, 27.04.2021, pkt. 4.4, 4.6 og 4.8):

Svart vanlige bivirkninger ventrikulær takykardi, hypotensjon, hodepine. Svart vanlige biverkninger er ventrikulær takykardi, hypotensjon, hodepine. En initiell hemodynamisk effekt av levosimendan kan være en reduksjon i systolisk og diastolisk blodtrykk. Levosimendan bør derfor anvendes med forsiktighet hos pasienter med lavt baseline systolisk eller diastolisk blodtrykk, eller hos de med risiko for en hypotensiv episode. Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før infusjon av levosimendan. Leger skal tilpasse dosen og behandlingen basert på pasientens tilstand og respons. Kvinner som får levosimendan bør ikke amme. Det er ingen erfaring i bruk av levosimendan hos gravide kvinner.


Sist oppdatert 03.05.2023