Webinarer og undervisninger

Alle våre webinarer og undervisninger er rettet mot helsepersonell

  • Webinarer med ledende eksperter

    Registrer deg til våre ukentlige lunsjwebinarer, der vi tar for oss ulike aspekter ved avansert og akutt hjertesvikt. Noen forelesninger er mer teoretiske, mens andre er gjennomgang av kliniske pasientkasuistikker. Til vinteren feirer vi Simdax® sitt 20 års jubileum med forelesningsserien Simdax Best Practice. Dette er en fin mulighet til å diskutere Simdax med kolleger som har lang erfaring i å behandle alvorlig syke hjertesviktpasienter.

Se aktuelt program for webinarene her

  • Skreddersydd undervisning tilpasset din klinikk

    Opplæringen er basert på pasientkasuistikker med det formål å øke kunnskapen om hjertesvikt, diagnostisering og ulike behandlingsalternativer.

Les mer om undervisning tilpasset din klinikk her

 

 

Preparatomtale | Felleskatalogtekst 

Sikkerhetsinformasjon SIMDAX®
(preparatomtale, 02.11.2020, pkt. 4.4, 4.6 og 4.8):

Hypotensjon er en svært vanlige bivirkning.
Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før infusjon av levosimendan. Hvis uttalte endringer i blodtrykk eller hjerterytme er observert bør infusjonshastigheten bli redusert eller infusjonen avbrytes.Forsiktighet utvises hos pasienter med lav baseline systolisk eller diastolisk blodtrykk eller hos de med risiko for hypotensjonsepisode. Leger skal skreddersy dosen og behandlingens varighet basert på pasientens tilstand og respons.

Kvinner som får levosimendan bør ikke amme.


Sist oppdatert 19.02.2021