Webinarer

Alle våre webinarer er rettet mot helsepersonell

Webinarer med ledende eksperter

Vi fortsetter å tilby lunsjwebinarer med verdsatte forelesere fra både Norge og Sverige. Ulike aspekter innen avansert og akutt hjertesvikt tas opp, samt at man ved hjelp av pasientkasuistikker belyser ulike kliniske utfordringer.

Se aktuelt program for webinarene her

 

Preparatomtale | Felleskatalogtekst 

Sikkerhetsinformasjon SIMDAX®
(preparatomtale, 10.12.2021, pkt. 4.4, 4.6 og 4.8):

Svart vanlige bivirkninger er ventrikulær takykardi, hypotensjon, hodepine. En initiell hemodynamisk effekt av levosimendan kan være en reduksjon i systolisk og diastolisk blodtrykk. Levosimendan bør derfor anvendes med forsiktighet hos pasienter med lavt baseline systolisk eller diastolisk blodtrykk, eller hos de med risiko for en hypotensiv episode. Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før infusjon av levosimendan. Leger skal tilpasse dosen og behandlingen basert på pasientens tilstand og respons. Kvinner som får levosimendan bør ikke amme. Det er ingen erfaring i bruk av levosimendan hos gravide kvinner.

 


Sist oppdatert 15.02.2023