Webinarer og undervisninger

Alle våre webinarer og undervisninger er rettet mot helsepersonell

Webinarer med ledende eksperter

Registrer deg til våre ukentlige lunsjwebinarer, der vi tar for oss ulike aspekter ved avansert og akutt hjertesvikt. Noen forelesninger er mer teoretiske, mens andre er gjennomgang av kliniske pasientkasuistikker. Til høsten tilbyr vi et felles program for norske og svenske deltakere, noe som gir rom for diskusjon og erfaringsutveksling rundt disse kompliserte pasientene på tvers av landegrensene.

Se aktuelt program for webinarene her

Skreddersydd undervisning tilpasset din klinikk

Opplæringen er basert på pasientkasuistikker med det formål å øke kunnskapen om hjertesvikt, diagnostisering og ulike behandlingsalternativer.

Les mer om undervisning tilpasset din klinikk her

 

 

Preparatomtale | Felleskatalogtekst 

Sikkerhetsinformasjon SIMDAX®
(preparatomtale, 02.11.2020, pkt. 4.4, 4.6 og 4.8):

Hypotensjon er en svært vanlige bivirkning.
Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før infusjon av levosimendan. Hvis uttalte endringer i blodtrykk eller hjerterytme er observert bør infusjonshastigheten bli redusert eller infusjonen avbrytes.Forsiktighet utvises hos pasienter med lav baseline systolisk eller diastolisk blodtrykk eller hos de med risiko for hypotensjonsepisode. Leger skal skreddersy dosen og behandlingens varighet basert på pasientens tilstand og respons.

Kvinner som får levosimendan bør ikke amme.


Sist oppdatert 02.06.2021