Medisinsk service og undervisninger

Medisinsk service

Innenfor området hjertesvikt tilbyr vi deg bl.a. muligheten til å bestille vårt informasjonsmateriell gratis. Bestill her.

Undervisninger og møter

AURORA

AURORA er et interaktivt møte med den akutte hjertesviktpasienten i fokus og henvender seg først og fremst til spesialister og B-gren leger innen kardiologi, akutt/internmedisin, anestesi, intensivpleie og thoraxanestesi/kirurgi.

AURORA vil fremme utbyttet av kunnskap og erfaring hos de som behandler hjertesviktpasienter. Deltagerne får økt kunnskap om symptomer, diagnose og behandling. Dette skal bidra til en mer effektiv og mer bevisst prioritering av ulike instanser innen den praktiske hverdag.

Møtet baserer seg på pasientkasuistikker, forelesninger og diskusjoner. Mentometersystem vil bli brukt under de interaktive delene.

Kontakt Britt Simonsen for ytterligere informasjon og kommende datoer: britt.simonsen@orionpharma.com eller via telefon 99 10 11 45.

Orion Forum

Målet med disse møtene er at man skal få mulighet til å diskutere behandlingen av hjertesviktpasienter på tvers av de ulike spesialitetene; kardiologi, anestesi, intensivmedisin og kirurgi.

Kontakt Britt Simonsen for ytterligere informasjon og kommende datoer: britt.simonsen@orionpharma.com eller via telefon 99 10 11 45.