Medisinsk service og undervisning

Medisinsk service

Innenfor området hjertesvikt tilbyr vi deg bl.a. muligheten til å bestille vårt informasjonsmateriell gratis. Bestill her.


Webinarer og undervisning

Preparatomtale | Felleskatalogtekst | Sikkerhetsinformasjon

Webinarer eller en skreddersydd undervisning innen avansert og akutt hjertesvikt tilpasset din klinikk

I forbindelse med den pågående pandemien tilbyr vi nå web-baserte live-forelesninger vedrørende avansert og akutt hjertesvikt. Forelesningene sendes digitalt via Microsoft TEAMS en dag i uken mellom kl. 12:00 og 12:45. Link til møtet sendes ut etter påmelding.

Aktuelt program og informasjon om påmelding finnes lenger ned på siden.

Les mer om skreddersydd undervisning nedenfor.

Webinarer vinteren 2021:

 

Uke 3 - Onsdag 20. januar
Avansert behandling av hjertesvikt – hjertetransplantasjon og destinasjonsterapi.
Kaspar Broch, overlege, kardiolog | Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 4 - Fredag 29. januar - ”Simdax Best Practice”
Pasienter med avansert hjertesvikt som ikke kan transplanteres – hvordan kan vi forbedre deres funksjon og redusere sykehusinnleggelser?
Kristina Larsby, overlege, kardiolog | Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø
Rune Mo, overlege, kardiolog | St. Olavs Hospital

Uke 5 - Torsdag 4. februar
Preoperativ risikovurdering av pasienter ved ikke-kardial kirurgi.
Elin Kismul Aakre, overlege, anestesiolog | Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus

Uke 6 - Fredag 12. februar - ”Simdax Best Practice”
Preoperativ optimalisering av pasienter med avansert og akutt hjertesvikt.
Hilde Norum, overlege, anestesiolog | Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 7 - Torsdag 18. februar - ”Simdax Best Practice”
I situasjoner med akutt hjertesvikt, hvilke pasienter kan ha nytte av inotrop tilleggsbehandling?
Geir Øystein Andersen, overlege, kardiolog | Oslo Universitetssykehus HF Ullevål

 


PÅMELDING

Registrer deg i skjemaet eller til kari-anne.solli@orionpharma.com eller ida.juell@orionpharma.com

Velg webinarene du vil delta på

Gjennomførte webinarer:

2020

Uke 36 - Onsdag 2. september
Avansert hjertesvikt, behandlingsalternativer og palliasjon.
Grunde Gjesdal, kardiolog | Skånes Universitetssjukhus Lund, Sverige

Uke 37 - Torsdag 10. september
Interaktiv pasientkasuistikk vedrørende avansert hjertesvikt.
Kristina Larsby, kardiolog | Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø

Uke 38 - Tirsdag 15. september
Høyre ventrikkelsvikt.
Einar Gude, kardiolog | Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 39 - Tirsdag 22. September
Interaktiv pasientkasuistikk vedrørende høyre ventrikkelsvikt.
Hilde Norum, anestesiolog | Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 42 - Torsdag 15. oktober
Akutt hjertesvikt og kardiogent sjokk.
Geir Øystein Andersen, kardiolog | Oslo Universitetssykehus HF Ullevål

Uke 44 - Tirsdag 27. oktober
Pulmonell hypertensjon.
Arne K. Andreassen, kardiolog | Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Uke 45 - Tirsdag 3. november
Det kardiorenale syndromet: Når hjertesvikpasienten også utvikler nyresvikt (på svensk).
Kristjan Karason, kardiolog | Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gøteborg, Sverige

Uke 46 – Torsdag 12. november
Takykardi utløst hjertesvikt. Interaktiv pasientkasuistikk (på svensk).
Emil Pantev, kardiolog | Helsingborgs lasarett

Uke 47  - Torsdag 19. november
Skandinavisk Orion Forum

Uke 48 - Torsdag 26. november
Inotropes in chronic heart failure (på engelsk).
Finn Gustafsson, kardiolog | Rigshospitalet København, Danmark

Uke 49 – Torsdag 3. desember
Ablasjon av atrieflimmer og ventrikulær arytmi, for hvilke hjertesviktpasienter er dette aktuelt? (på svensk).
Carina Lundqvist Blomström, kardiolog | Akademiska sjukhuset Uppsala

2021

Uke 2 - Tirsdag 12. januar
Hvordan jobber vi med ECPR i Gøteborg? Hva er resultatene i verden? (på svensk)
Anders Byttner, thoraxanestesiolog | Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gøteborg

Skreddersydd undervisning tilpasset din klinikk

Når situasjonen tillater det, kan vi tilby skreddersydde løsninger for din klinikk. Opplæringen er basert på pasientkasuistikker med det formål å øke kunnskapen om hjertesvikt, diagnostisering og ulike behandlingsalternativer. Undervisningen gir rom for diskusjoner gjennom et interaktivt system med spørsmål, som benyttes under gjennomgang av pasientkasuistikkene.

De forskjellige pasientkasuistikkene gjenspeiler en blanding av problemstillinger som de fleste kjenner seg igjen i, uavhengig av om du jobber på akuttmottaket, er indremedisiner, kardiolog, intensivist eller anestesiolog. Vil du vite mer om pasientkasuistikkene, kan du lese om dem her.

Utover interaktive pasientkasuistikker kan følgende teoretiske moduler også velges:
- patofysiologi og akutt hjertesvikt
- farmakologiske behandlingsprinsipper og mekanisk sirkulasjonsstøtte

Undervisningen er kostnadsfri og tilpasses etter hvilken gruppe mottakeren tilhører, om man f.eks. er spesialist, LIS lege eller sykepleier.

 

Vil du vite mer?

Kontakt Kari-Anne Solli eller Ida Juell for ytterligere informasjon om innhold og tilpassing.

Kari-Anne Solli – kari-anne.solli@orionpharma.com – tlf 952 26 870

Ida Juell – ida.juell@orionpharma.com – tlf 414 24 586


Orion Forum

Målet med disse møtene er at man skal få mulighet til å diskutere behandlingen av hjertesviktpasienter på tvers av de ulike spesialitetene; kardiologi, anestesi, intensivmedisin og kirurgi.

Kontakt Britt Simonsen for ytterligere informasjon og kommende datoer: britt.simonsen@orionpharma.com eller via telefon 99 10 11 45.

 

Sikkerhetsinformasjon SIMDAX®
(preparatomtale, 02.11.2020, pkt. 4.4, 4.6 og 4.8):

Hypotensjon er en svært vanlig bivirkning.
Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før infusjon av levosimendan. Hvis uttalte endringer i blodtrykk eller hjerterytme er observert bør infusjons­hastigheten bli redusert eller infusjonen avbrytes.
Forsiktighet utvises hos pasienter med lav baseline systolisk eller diastolisk blodtrykk eller hos de med risiko for hypotensjonsepisode. Leger skal skreddersy dosen og behandlingens varighet basert på pasientens tilstand og respons.
Kvinner som får levosimendan bør ikke amme.