Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder for å sikre at nettsidene fungerer som de skal, og for å gi best mulig brukeropplevelse. Hvis du
fortsetter å bruker nettstedet vårt, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.

dexdor

Deksmedetomidin

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 100 μg/ml.
dexdor® (deksmedetomidin) – når du vil ha mulighet til å vekke pasienten under sedasjon
Orion Pharma fikk i september 2011 markedsføringstillatelse for dexdor® (deksmedetomidin) i Europa. dexdor® er en selektiv α2-reseptoragonist (α2:α1, 1300:1) med en halveringstid på ca. 1,5 time.
dexdor® brukes for sedasjon av voksne pasienter i intensivbehandling når sedasjonsnivået ikke må være lavere enn at pasientene responderer på verbal stimulering (tilsvarende Richmond Agitation-Sedation Scale [RASS] 0 til –3).

Fordeler du kan få med dexdor® ved lett til moderat sedasjon:
•  Vekkbar pasient:
   Lettere å kommunisere med pasienten.
   Bedrer samarbeidet med pasienten. 
   Enklere å vurdere pasientens mentale status.
•  Virker angstdempende. (1)
•  Forenkler avvenning fra respirator. Forkorter tiden til ekstubering.
•  Non-REM (NREM)- lignende tilstand under sedering. (2)
•  Reduserer forhøyet sympatikustonus, som noen ganger ses hos intensivpasienter.
•  Additiv effekt med opioider, narkosegasser, midazolam og propofol.
•  Relativt liten påvirkning på respirasjonen.
•  Ingen akkumulering eller forlenging av t½ (infusjon opp til 14 dager).
 
Den sedative effekten av dexdor® skjer via locus coeruleus i hjernestammen, der det meste av hjernens produksjon av noradrenalin skjer, og der det finnes en opphopning av α2A-adrenoseptorer. Denne kjernen projiserer ut til en mengde organer, og styrer i høy grad sympatikusaktiveringen i hjernen. dexdor® hindrer frisettingen av noradrenalin (redusert sympatikusaktivering) ved å binde seg til α2A-adrenoseptorer, noe som fører til en sederende og angstdempende effekt. (1) Det fører også til forventede hemodynamiske effekter, for eksempel lavere puls og lavere blodtrykk. Ved høye doser kan bindningen til perifere α-reseptorer føre til hypertensjon.
På spinalnivå skjer det en blokkering av smerteimpulser, slik at man får en lett (til moderat) analgetisk effekt. dexdor® er imidlertid ikke tilstrekkelig som analgesi, men gir en additiv analgetisk effekt sammen med opiater og andre analgetika.
Blant andre farmakologiske effekter kan nevnes munntørrhet, anti-shivering (3) og økt natriurese og diurese.(1) dexdor® har relativt liten påvirkning på respirasjon.
 
dexdor® skal fortynnes før bruk
Tilberede oppløsningen:
dexdor® 100 mikrogram/ml fortynnes i glukoseoppløsning 50 mg/ml (5 %) eller natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9 %), til en konsentrasjon på 4 mikrogram/ml før administrering.

dexdor® doseres etter kroppsvekt
Anbefalt doseintervall er 0,2–1,4 mikrogram/kg/time, dosen titreres trinnvis til ønsket sedasjonsnivå.
Pasienter som allerede er intuberte og sederte, kan bytte til dexdor® med en startdose på 0,7 mikrogram/kg/time, som deretter titreres til ønsket sedasjonsnivå innenfor det godkjente doseintervallet.

Regn ut rett dosering med dexdor® doseringsapp  
dexdor® doseringskalkulator finns i dag for iphone og ipad samt ipod touch, en android-versjon er under utvikling. Last ned appen til din mobil eller ipad fra appstore.
Doseringskortet finnes også i papirformat (bestill her): både i laminert A4-format og i praktisk lommeformat.

Mer om dexdor kan du lese på den internasjonale produktsiden dexdor.eu. Der finner du bl.a. videosesjoner fra ulike foredrag, pasientfilmer og annet materiell om dexdor.

 
For mer informasjon om dexdor® kontakt:
Vegar Skreden, produktspesialist, tlf. 91 78 03 54,
vegar.skreden@orionpharma.com
Kari-Anne Solli, produktspesialist, tlf. 95 22 68 70,
kari-anne.solli@orionpharma.com
Anne Auestad, produktspesialist, tlf. 45 02 30 39,
anne.auestad@orionpharma.com
Ingela Liberg, produktsjef, tlf. +46 (0)8-623 64 56,
ingela.liberg@orionpharma.com

Andres Bjordal, salgssjef, tlf. 95 76 35 85,
andreas.bjordal@orionpharma.com
Britt Simonsen, markedskoordinator, tlf. 99 10 11 45,
britt.simonsen@orionpharma.com

 

1. European Public Assessment Report (EPAR), dexdor. 2. Nelson LE, et al. Anesthesiol 2003:98(2):426-36. 3. Talke P, et al. Anesthesiol 1997;87:835-41.

 

Updated 13 august 2015

Denne siden er kun for helsepersonell.

Kan du bekrefte at du er helsepersonell?

Du har klikket på en lenke til et ekstern nettsted. Orion Pharma kan ikke holdes ansvarlig for innholdet. Klikk på Avslutt for å gå tilbake til orionpharma.no eller på Fortsett for å gå videre til eksterne nettsteder.