Bestill materiell - Orion Pharma AS

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder for å sikre at nettsidene fungerer som de skal, og for å gi best mulig brukeropplevelse. Hvis du
fortsetter å bruker nettstedet vårt, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.

Bestill materiell

Her kan du bestille gratis materiell.

 • Øvrig

  • Intensivavdelingen

   Intensivavdelingen

   Denne brosjyren inneholder råd og informasjon om det å være pasient i en intensivavdeling.

   Brosjyren er produsert av ICUsteps, en britisk, veldedig organisasjon som støtter mennesker som har vært intensivpasienter. Den er skrevet av mennesker som enten har vært intensivpasienter eller mennesker som har vært nære pårørende. Den har også blitt gjennomgått av profesjonelle innen intensivmedisin.

   Du kan laste ned brosjyren som en pdf her.

   » Les mer...
   Antall
  • Smertevurdering av voksne intensivpasienter

   Smertevurdering av voksne intensivpasienter


   Dette temaheftet fokuserer på smertevurdering av  voksne intensivpasienter med fokus på pasienter  som ikke kan kommunisere

   » Les mer...
   Antall
  • Hvorfor er det så viktig å diagnostisere delirium tidlig hos intensivpasienter?

   Hvorfor er det så viktig å diagnostisere delirium tidlig hos intensivpasienter?

   I dette heftet kan du lese om intensivdelirium, forskjellige diagnoseverktøy som kan brukes til å oppdage tilstanden, og hva man kan gjøre for de pasientene som er rammet av intensivdelirium. Den norske versjonen er faktagransket av Ph.d.Hilde Wøien, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

   Antall
  • RASS og CAM-ICU lommefolder med CPOT

   RASS og CAM-ICU lommefolder med CPOT

   Praktisk lommeformat med veiledning for hvordan man bruker RASS sederingsskala, CAM-ICU for deliriumscreening og CPOT for smerteevaluering av intensivpasienter som ikke kan kommunisere verbalt.

   Antall
  • RASS og CAM-ICU lommefolder med BPS

   RASS og CAM-ICU lommefolder med BPS

   En praktisk folder med RASS-skala (Richmond Agitation-Sedation Scale), prosedyre for RASS-bedømming samt et flytskjema for CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU) og BPS (Behavioral Pain Scale).

   Antall
  •  
 • Produktmateriell

 • Artikler og publikasjoner

  • Dexmedetomidine vs. midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: Two randomised controlled trials

   Dexmedetomidine vs. midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: Two randomised controlled trials

   Jakob SM, et al. JAMA 2012;307:1151-60.


   Et sammendrag av resultatet fra to studier (MIDEX og PRODEX). I disse store kliniske studiene sammenlignes deksmedetomidin (dexdor®) med standard sedasjonsmidler midazolam (MIDEX) og propofol (PRODEX) til langtidssedasjon av voksne intensivpasienter.

   Antall
  • Dexmedetomidine versus propofol/midazolam for long-term sedation during mechanical ventilation.

   Dexmedetomidine versus propofol/midazolam for long-term sedation during mechanical ventilation.

   Ruokonen E et al Intensive Care Med. 2009;35:282-290.

   Pilotstudien inkluderer en populasjon i intensivbehandling og målet var å sammenligne dexmedetomidin med propofol og midazolam (SOC) hos pasienter som behøvde langtidssedering og å se hvor bra dexmedetomidin er sammenlignet med SOC når det gjelder å holde pasientene innenfor rett sedasjonsnivå ved hjelp av RASS-skalaen.

   Antall
  • Dexmedetomidine vs Midazolam for Sedation of Critically Ill Patients.

   Dexmedetomidine vs Midazolam for Sedation of Critically Ill Patients.

   Riker RR et al. JAMA. 2009;301(5):489-499.

   Studien inkluderer en populasjon i intensivbehandling med behov for lett til moderat sedasjon. Primært endepunkt er tid innenfor sedasjonsmålet (målt vha RASS-skalaen). Som sekundært endepunkt er prevalens og incidens av delirium (målt med CAM-ICU), varighet av mekanisk ventilasjon, tid på sykehus mm. 

   Antall
  • Effect of Sedation With Dexmedetomidine vs Lorazepam on Acute Brain Dysfunction in Mechanically Ventilated Patients.

   Effect of Sedation With Dexmedetomidine vs Lorazepam on Acute Brain Dysfunction in Mechanically Ventilated Patients.

   Pandharipande P et al. JAMA. 2007;298(22):2644-2653

   Studien inkluderer en populasjon i intensivbehandling med behov for lett til moderat sedasjon. Primært endepunkt er dager i live uten koma eller delirium (målt med CAM-ICU), samt prosent av sedasjonstiden innenfor sedasjonsmålet (målt med RASS-skalaen).

   Antall
  • MIDEX sammendrag

   MIDEX sammendrag

   Deksmedetomidin versus propofol:
   kontinuerlig sedasjon av voksne intensivpasienter
   som behandles i respirator (norsk sammendrag)

   MIDEX er en prospektiv, randomisert, dobbeltblind, multisenterstudie i fase IIIb. Studien er en registreringsstudie – en studie som var nødvendig for europeisk sentral godkjenning av legemidlet dexdor® (deksmedetomidin).

   Totalt deltok 500 pasienter i studien. 249 pasienter ble behandlet med deksmedetomidin og 251 pasienter med midazolam.

   Last ned sammendraget som pdf her.

   Antall
  • PRODEX sammendrag

   PRODEX sammendrag

   Deksmedetomidin versus propofol:
   kontinuerlig sedasjon av voksne intensivpasienter
   som behandles i respirator (norsk sammendrag)


   PRODEX er en prospektiv, randomisert, dobbeltblind, multisenterstudie i fase IIIb. Studien er en registreringsstudie – en studie som var nødvendig for europeisk sentral godkjenning av legemidlet dexdor® (deksmedetomidin).


   Totalt deltok 498 pasienter i studien. 251 pasienter ble behandlet med deksmedetomidin og 247 pasienter med propofol.

   Last ned sammendraget som pdf her.

   Antall
  •  
 •  
 

Din bestilling

Bestillingen er tom.

Denne siden er kun for helsepersonell.

Kan du bekrefte at du er helsepersonell?

Du har klikket på en lenke til et ekstern nettsted. Orion Pharma kan ikke holdes ansvarlig for innholdet. Klikk på Avslutt for å gå tilbake til orionpharma.no eller på Fortsett for å gå videre til eksterne nettsteder.